تبلیغات
شرکت ارسطو - خط مشی و اهداف

شرکت ارسطو

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

شرکت راه و ابنیه ارسطو به منظور فعالیت اثربخش در صنعت عمران و ساختمان در سال 1390 تأسیس گردید و مهمترین مأموریت خود را به کارگیری ابزارهای نوین و فرصت های سرمایه گذاری در راستای ایجاد ارزش و ساخت و ساز با کیفیت برتر و منطبق بر استانداردها، قرارداده و بطور مداوم برای ارتقاء كیفیت محصولات و فرآیندهای اجرایی و نظارتی كوشش می نماید.
در همین راستا اهداف كلان زیر همچنان مدنظر شركت قراردارد:
۱ • حضور مؤثر در بازارهای فعلی داخلی و توسعه بازارهای جدید. 
• رعایت استانداردها، ضوابط و معیارهای قانونی ساخت و ساز. 
• تكریم مشتریان و تلاش در جهت ارتقاء سطح رضایت آنان. 
• توسعه ارتباطات با همکاران و الزام تأمین کنندگان به رعایت و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات. 
• بهبود مداوم و اثربخش فرآیندهای سازمانی، توسعه و تجهیز سیستم های متکی بر فناوری های نوین به منظور تسهیل در مدیریت دانش پروژه. 
• استمرار و حفظ نظام های مدیریت کیفیت در زمینه های مختلف، بعنوان اثربخش ترین ابزار پیشگیرانه. 
• ارتقاء سطح باور و اعتماد به نفس و احترام به اندیشۀ برتر به منظور بهبود و نوآوری در اجرای مناسب فرآیندهای مدیریت پروژه. 

استقرار سیستم های مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی علاوه بر استقرار فرآیندهای مشخص و هدفمند در سازمان، زمینه ساز ایجاد زبان مشترك میان شركت با سایر سازمان ها می گردد. شركت با هدف مشاركت با سازمانهای معتبر بین المللی در زمینه ساخت و ساز مسكن، اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت كیفیت و ... را مد نظر قرار داده است تا از این طریق همكاری سایر شركت های معتبر را جهت اجرای پروژه های مشترك جلب نماید

ایده و اجرای ارزش ها؛ ارسطو